ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa Đọc Việt Nam trên địa bàn Huyện Quỳ Châu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 400/KH-UBND
Ngày ban hành 18/04/2022
Ngày hiệu lực 18/04/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa Đọc Việt Nam trên địa bàn Huyện Quỳ Châu năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Lê Thanh Hà
Tài liệu đính kèm Kh_ngay_sach_Viet_Nam_2022_tre20220418045602201_Signed637877660975268591.pdf