ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
KH Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn huyện Quỳ Châu
Số ký hiệu văn bản Số 1165/KH-UBND
Ngày ban hành 09/09/2021
Ngày hiệu lực 09/09/2021
Trích yếu nội dung KH Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn huyện Quỳ Châu
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Lê Thanh Hà
Tài liệu đính kèm ke_hoach_trien_khai_cuoc_van_d20210909103428730_signed.pdf