ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
Nghị quyết vv định hướng chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Quỳ Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản Số 05/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/08/2021
Ngày hiệu lực 20/08/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết vv định hướng chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Quỳ Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Vương Quang Minh
Tài liệu đính kèm 05-2021-nq-hdnd_20210823051541325320.pdf