ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
95-KH/HU 03/06/2022 KH sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới"
Lượt xem: 17
Tải về 0
463-QĐ/HU 19/05/2022 Quyết định thành lập Ban tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Quỳ châu (5/7/1947-5/7/2022)
Lượt xem: 24
Tải về 0
81-KH/HU 14/03/2022 KH thực hiện KL số 01-KL/TW, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của BCT "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM" năm 2022
Lượt xem: 41
Tải về 0
415-QĐ/HU 14/03/2022 QĐ v/v kiện toàn TGV Ban Chỉ đạo chỉnh lý, bổ sing, tái bản Lịch sử Đảng bộ huyện Quỳ Châu gđ 1945-2020
Lượt xem: 54
Tải về 0
74-KH/HU 13/01/2022 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Nhâm Dần 2022
Lượt xem: 50
Tải về 0
73-KH/HU 12/01/2022 KH tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022
Lượt xem: 52
Tải về 0
391-QĐ/HU 12/01/2022 QĐ xếp loại các TCCSĐ năm 2021
Lượt xem: 52
Tải về 0
395-QĐ/HU 12/01/2022 QĐ khen thưởng đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành XS nhiệm vụ" tiêu biểu 5 năm liền (2017-2021)
Lượt xem: 32
Tải về 0
393-QĐ/HU 12/01/2022 QĐ khen thưởng tổ chức đảng có thành tích xuất sắc không theo định kỳ năm 2021
Lượt xem: 45
Tải về 0
74-KH/HU 12/01/2022 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Nhâm Dần 2022
Lượt xem: 36
Tải về 0
12