ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
Quỳ Châu: Họp Tiểu ban nội dung diễn tập khu vực phòng thủ huyện
Chiều ngày 17/3, Tiểu ban nội dung Diễn tập khu vực phòng thủ huyện tổ chức họp triển khai nhiệm vụ.Tham dự và chủ trì có đồng chí Nguyễn Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, Trưởng Tiểu ban Nội dung.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được thông qua dự thảo kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tiểu ban Nội dung; Báo cáo thời gian thực hiện các nội dung chuẩn bị và thực hành diễn tập. Hướng dẫn công tác chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021; Kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã Châu Tiến, Châu Hạnh, Châu Nga năm 2021.Theo kế hoạch, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quỳ Châu và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021 sẽ diễn ra vào tháng 8. Nội dung diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021 tập trung vào các nhiệm vụ chính gồm Giai đoạn 1: Chuyển xã  vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Giai đoạn 2 :Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các thành viên tham gia diễn tập làm tốt vai trò của mình, phối hợp tốt với Ban chỉ đạo; Chuẩn bị kịch bản đầy đủ các nội dung; Ban nội dung bám tỉnh để đảm bảo chất lượng, các nội dung đạt kết quả tốt nhất; Phấn đấu cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quỳ Châu năm 2021 đạt loại giỏi trở lên./.

Hà Thảo - Trung tâm VHTT-TT Quỳ Châu
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập