ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
KHỐI MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

KHỐI ĐOÀN THỂ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

MẶT TRẬN TQ:

 

 

 

Lang Thanh Duyên

Chủ tịch

 

0916.511.345

Nguyễn Thị Hằng

P.Chủ tịch

 

0904.255.226

Vi Ngọc Hùng

P. Chủ tịch

 

0974.160.467

Dương Thị Kim Hoa

Ủy viên trực

 

0934.504.160

Vi Thị Huệ

Văn phòng

 

0904.704.311

2

HỘI CCB:

 

 

 

Lang Văn Hiền

Chủ tịch

 

0838663135

3

HỘI LHPN:

 

 

 

Hồ Thị Loan

Chủ tịch

 

0948.017.972

4

HỘI NÔNG DÂN:

 

 

 

Phạm Văn Hòa

Chủ tịch

 

0902.220.607

5

HUYỆN ĐOÀN:

 

 

 

Nguyễn Thị Hiếu

Bí thư

 

0936.272.678

Sầm Trung Kiên

P.Bí thư

 

0987.875.755

6

LIÊN ĐOÀN LĐ:

 

 

 

Lương T Phương Anh

Chủ tịch

 

0936.272.678

Lang Văn Chiến

P.Chủ tịch

 

0987.875.755

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

7

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

 

 

 

Quang Văn Cường

P.Chủ tịch

 

0914.210.777

8

HỘI KHUYẾN HỌC

 

 

 

Lữ Hạnh

Chủ tịch

 

0912.488.066

Lữ Thị Thanh

P.Chủ tịch

 

0977.150.949

9

HỘI NGƯỜI MÙ:

 

 

 

Lô Xuân Lục

Chủ tịch

 

0976.332.001

Lang Thị Ngọc Anh

P.Chủ tịch

 

0386.949.603

10

HỘI GIÁO CHỨC

 

 

 

Trần Thị Hòa

Chủ tịch

 

0963.092.806

11

HỘI TNXP

 

 

 

Nguyễn Thị Nhuần

Chủ tịch Hội

 

0978.127.139

12

HỘI CHẤT ĐỘC DC

 

 

 

Cao Văn Minh

Chủ tịch Hội

 

0982.989.101

13

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

 

 

 

Lang Quốc Dũng

Chủ tịch

 

0915832537

Phan Huy Cát

Phó Chủ tịch

 

0978.594.923

14

HỘI BẢO TRỢ

 

 

 

Nguyễn Đình Cẩn

Chủ tịch

 

0915.665.066

Nguyễn Ngọc Ước

Phó Chủ tịch

 

0902.109.333