ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Vương Quang Minh

Chủ tịch HĐND

 

0948.958.814

0985.634.333

2

Nguyễn Xuân Hòa

Phó CT HĐND

 

0919.578.277

0932.462.555


THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập