ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
TRƯỞNG, PHÓ CÁC BAN HĐND HUYỆN

TRƯỞNG, PHÓ CÁC BAN HĐND HUYỆN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

BAN KINH TẾ-XH

 

 

 

Vi Văn Hanh

Trưởng ban

 

0946.706.655

Lang Thị Minh

Phó ban

 

0914.559.730

2

BAN PHÁP CHẾ

 

 

 

Võ Anh Tuấn

Trưởng ban

 

0915.698.768

Lữ Thị Thơm

Phó ban

 

0969.762.448

3

BAN DÂN TỘC

 

 

 

Lữ Thị Thủy

Trưởng ban

 

0917.113.738

Lang Văn Chính

Phó ban

 

0984.897.387


THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập