ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
CƠ QUAN HUYỆN ỦY QUỲ CHÂU

 

HUYỆN ỦY

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Vương Quang Minh

Bí thư

 

0948.958.814

2

Lô Thanh Luận

Phó Bí thư

 

0396.826.535

3

Phan Quang Thịnh

Chánh VP

 

0986.662.273

4

Phạm Hồng Viên

Phó Chánh VP

 

0916.538.077

5

Võ Anh Tuấn

Trưởng BTC

 

0915.698.768

6

Lữ Văn Hóa

Phó Ban Tổ chức

 

0386.949.993

7

Bùi Thị Giang

Phó Ban Tổ chức

 

0932.456.383

8

Vi Văn Hanh

CN UBKT

 

0946.706.655

9

Võ Minh Ngọc

P.CN UBKT

 

0339.316.875

10

Thái Quốc Hùng

P. CN UBKT

 

0977.559.800

11

Thái Thị Thanh Vân

T.Ban Dân vận

 

0948.053.305

12

Lương Văn Sâm

P.Ban Dân vận

 

0949.827.026

13

Lữ Thị Thủy

T.Ban T. Giáo

 

0917.113.738

14

Lô Thị Hương

P.Ban T.Giáo

 

0915.770.229

15

Sầm Văn Lân

P.Ban T.Giáo

 

0985.348.916