ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
Đảng bộ xã Châu Bính, Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2021
Trên cơ sở chương trình công tác của Huyện ủy và chương trình công tác của Đảng ủy xã năm 2021, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về việc thực hiện lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền trong việc thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngày 23/12/2021 Đảng ủy xã Châu Bính tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2021

Về dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Lê Hải Lý, UVBTV, PCT UBND huyện, Ông Lương Trí Dũng, HUV, Trưởng Phòng NN và PTNN huyện,các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXI,

Anh-tin-bai

Đại hội Đảng bộ xã Châu Bính khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; BCH Đảng bộ xã Châu Bính có 15 đồng chí. Năm 2021 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong điều kiện khó khăn do Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến mọi hoạt động của huyện nói riêng và xã nhà Châu Bính nói chung. Song có thể khẳng định rằng; Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2021 của địa phương đã cơ bản hoàn thành tốt; Một số lĩnh vực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới. Tuy vậy, tại hội nghị này, BCH Đảng bộ xã chúng ta sẽ tiến hành kiểm điểm để làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm cần khắc phục của tập thể Ban Chấp hành và của từng cá nhân các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã để từ đó có những giải pháp đúng đắn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cho năm 2022.

Anh-tin-bai

Trong thời gian 01 ngày các đồng chí UVBCH Đảng bộ đã tập trung, nghiên cứu và cho ý kiến đánh giá, nhận xét rõ ràng, cụ thể vào Báo cáo kiểm điểm tập thể BCH, BTV Đảng ủy; và từng cá nhân lãnh đạo quản lý trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Sau thời gian 01 ngày các đồng chí đã bỏ phiếu biểu quyết đề nghị xếp loại các đồng chí BCH Đảng bộ và 04 mức xếp loại (HTXSNV, HTTNV, HTNV, KHTNV). Kết quả BCH có 15/15 đc HTTNV, 3đ/c HTXSNV, 01 HTXSTB. Đảng bộ được đề nghị HTXSNVTB.

Kế Kiên

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập