ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
QUỲ CHÂU 10 DẤU ẤN NỔI BẬT NĂM 2021
Năm 2021, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳ Châu khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp đã làm ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Song với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự đoàn kết, thống nhất, tích cực vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị, sự cố gắng, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhân dịp năm mới, phóng viên Trung tâm VHTT&TT Quỳ Châu tổng hợp một số sự kiện và thành tựu nổi bật trong năm 2021. Sau đây là 10 dấu ấn nổi bật năm 2021.
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Kế Kiên

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập