ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
Quỳ Châu : Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III, năm 2022
Sáng ngày 5/4, Trung tâm chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III, năm 2022.

         Trong thời gian 5 ngày, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề : Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản  Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, các học viên còn được bổ sung chuyên đề lịch sử Đảng bộ huyện Quỳ Châu và nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, trong khóa học các học viên được đi thực tế tham quan học tập tại Bảo tàng các dân tộc huyện Quỳ Châu.  

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III, năm 2022 có gần 90 học viên là đoàn viên, cán bộ, quần chúng ưu tú đến từ các cơ quan và 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

            Kết thúc khóa học, các học viên được cấp chứng nhận bồi dưỡng kết nạp Đảng. Đây là cơ sở để các học viên tiếp tục rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ mới, sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Hà Thảo - Trung tâm VHTT-TT Quỳ Châu

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập