ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
Quỳ Châu : Triển khai đề án sản xuất nông nghiệp vụ Hè thu – mùa năm 2022
       Chiều ngày 19/4, UBND huyện tổ chức triển khai đề án tổ chức sản xuất Nông nghiệp vụ hè thu – mùa năm 2022 và đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Quỳ Châu. Tham dự có đồng chí Lê Hải Lý – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu.

          Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo gồm  Đánh giá kết quả sản xuất vụ hè thu – mùa năm 2021,Triển khai đề án sản xuất nông nghiệp vụ hè thu – mùa năm 2022; Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; Báo cáo tình hình nguồn nước tưới, phương án chống hạn cho vụ hè thu – mùa năm 2022; Dự tính, dự báo về thời tiết; Báo cáo về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Quỳ Châu. Vụ hè thu năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của nhân dân nên đạt được một số kết quả tích cực Tổng diện tích gieo trồng một số cây trồng chủ yếu đạt 2.328ha, đạt 101,7%. Tổng sản lượng lương thực đạt 10.704,3 tấn, đạt 108,2%.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị.

Anh-tin-bai

Đồng chí Lê Hải Lý - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

          Trong dịp này, huyện Quỳ Châu cũng đã đề ra phương hướng Vụ hè thu – mùa năm 2022, Trên cơ sở điều kiện sản xuất của từng vùng, từng địa phương để bố trí giống và lịch thời vụ hợp lý, đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả. Tăng cường đầu tư thâm canh một cách toàn diện, làm tốt công tác phòng trừ dịch bênh, khai thác tối đa và phát huy cao mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những vùng khó khăn về nước tưới do hạn hán để đảm bảo an toàn và nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích. Khuyến khích đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp với quy mô lớn, tập trung theo hướng gia trại, trang trại. Thay thế các giống thoái hóa, kém chất lượng bằng các loại giống mới đảm bảo về nâng suất, chất lượng, giá trị. Phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cả năm 2022 đạt 7.230ha với mục tiêu sản lượng lương thực đạt 22.920 tấn.  Tập trung chăm sóc tốt các diện tích cây nguyên liệu, cây công nghiệp, cây ăn quả hiện có, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để trồng mía nguyên liệu, các loại cây ăn quả theo kế hoạch đề ra./.

                                                                                                Hà Thảo - Trung tâm VHTT-TT Quỳ Châu
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập