ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
Ngân hàng CSXH huyện Quỳ Châu tổng kết cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ 2022.
Ngày 18/1, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH), tổ chức tổng kết cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) năm 2021. Dự hội nghị có lãnh đạo các hội, đoàn thể và cán bộ chuyên quản cấp huyện.

Năm 2021 tình hình thời tiết, dịch bệnh xẩy ra nhiều nơi trên cây trồng vật nuôi cũng như tình hình đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và thế giới, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân cũng như hoạt động tín dụng ủy thác, song hoạt động tín dụng ủy thác trên địa bàn huyện vẫn đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các mặt,nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân nhanh chóng, kịp thời đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống…

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Doanh số cho vay năm 2021 đạt 114.243  triệu đồng, tăng so với cùng kỳ 5.295 triệu đồng, doanh số thu nợ 77.647 triệu đồng, giảm so với cùng kỳ 5.381 triệu đồng.Tổng dư nợ thông qua uỷ thác đến ngày 31/12/2021 đạt 381.229 triệu đồng, tăng 36.543 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng so với đầu năm là 10,6%, chiếm 99,3% tổng dư nợ, với 8.855 khách hàng còn dư nợ, thông qua 17 chương trình đang triển khai thực hiện, 214 tổ tiết kiệm và vay vốn. Chất lượng tín dụng ủy thác: Tổng nợ xấu đến 31/12/2021 là 206 triệu đồng trong đó: nợ quá hạn thông qua uỷ thác đến ngày 31/12/2021 là 52 triệu đồng, giảm 48 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ giảm so với đầu năm là 48%, chiếm 0,013% tổng dư nợ nhận ủy thác, chiếm 100% tổng nợ quá hạn của toàn huyện. Nợ khoanh 154 triệu đồng, chiếm 0,04% tổng dư nợ, giảm so với đầu năm 326 triệu đồng.

Anh-tin-bai

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022 như: Các Hội, đoàn thể bám sát các nội dung NHCSXH đã ủy thác để thực hiện tốt nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, đặc biệt kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong hoạt động ủy thác, nâng cao chất lượng tín dụng; Phối hợp triển khai kịp thời cho vay các nguồn vốn được giao mới trong năm 2022, thực hiện nghiêm khâu bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch tại cơ sở đảm bảo an toàn về vốn; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền tại các khối bản, các Tổ TK&VV, giúp bà con nắm bắt kịp thời các chương trình tín dụng, các chế độ chính sách của chính phủ đối với Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, các nghĩa vụ của người dân khi tham gia vay vốn đối với NHCSXH.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Tại hội nghị đã trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc về cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) năm 2021.

Kế Kiên

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập