Loại văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
cơ cấu tổ chức
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 450-TB/HU 14/11/2018 TBKL kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/55/2016 của Bộ Chính trị về "học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại các tổ chức cơ sở đảng, ban, ng Tải về
Số 119-KH/HU 08/11/2018 KH kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại, khen thưởng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý Tải về
Số 736-QĐ/HU 01/10/2018 QĐ Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình số 10-CTr/HU, ngày 25/5/2016 của Ban thường vụ Huyện ủy đối với Đảng bộ xã Châu Tiến. Tải về
Số 115-KH/HU 17/09/2018 Kế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về "đẩy mạnh học tập làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" và tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2018 Tải về
Số 35-CT/HU 28/03/2018 Chương trình thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTWĐ Khóa XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xeepsbooj máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả Tải về
Số 380-TB/HU 04/05/2018 Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy tại phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2018 Tải về
Số 98-KH/HU 04/05/2018 Kế hoạch tuyên truyền về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Tải về
Số 641-QĐi/HU 04/05/2018 Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tải về
Số 310-TB/HU 04/10/2017 Thông báo kết luận của Thường trực HU tại hội nghị giao ban Bí thư các xã, thị trấn quý III năm 2017. Tải về
Số 67-KH/HU 05/06/2017 KH tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở" Tải về
Số 66-KH/HU 05/06/2017 KH tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/72017) Tải về
Số 65-KH/HU 02/06/2017 Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tải về
Số 01-KH/BTC 12/05/2017 KH tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện QUỳ Châu 70 năm xây dựng và phát triển" (5/7/1947-5/7-2017) Tải về
Số 61-KH/HU 04/05/2017 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Quỳ Châu (5/7/1947-5/7/2017) Tải về
Số 17-TB/BCĐ 30/03/2017 Thông báo kết luận Hội nghị thông qua kế hoạch XDCS ATLC SSCĐ cụm vùng dưới năm 2017 Tải về
Số 08-HD/BTGHU 07/12/2016 Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 06-KH/HU của Ban Thường vụ huyện ủy Quỳ Châu Tải về
Số 46-KH/HU 02/11/2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tải về
Số 06-CT/HU 02/11/2016 Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017 và những tiếp theo Tải về
Số 31-KH/HU 02/06/2016 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 10-CT/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. Tải về
Sô 28-KH/HU 06/05/2016 KH Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, giai đoạn 2016-2020 Tải về