Loại văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
cơ cấu tổ chức
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 193/KH-UBND 22/02/2021 Kế hoạch tổ chức phần Lễ tại Đền Chiêng Ngam năm 2021 Tải về
Số 137/KH-UBND 02/02/2021 Kế hoạch tổ chức giao nhận quân năm 2021 Tải về
Số 124/QĐ-UBND 02/02/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc huyện Quỳ Châu 2021 Tải về
Số 141/KH-UBND 02/02/2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2021 Tải về
Số 138/KH-BCĐ 01/02/2021 Kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ phòng chống covid-19 Tải về
Số 1412/KH-UBND 31/12/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào đón năm mới,mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 Tải về
Số 21/KH-UBND 05/01/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp huyện Quỳ Châu lần thứ IX, năm 2021 Tải về
Số 1347/KH-UBND 10/12/2020 Ké hoạch triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 Tải về
Số 851/KH-UBND 13/08/2020 KH Tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp Cái cách hành chính huyện Quỳ Châu năm 2020" Tải về
Số 558/KH-UBND 29/05/2020 KH tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy Tải về
Số 325/KH-UBND 21/05/2020 KH triển khai, thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn Tải về
Số 512/QĐ-UBND 19/05/2020 KH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 Tải về
Số 527/QĐ-UBND 21/05/2020 KH tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh Tải về
Số 1100/QĐ-UBND 20/05/2020 QĐ v/v thành lập Đoàn vận động viên tham gia Giải Việt dã tỉnh Nghệ An năm 2020 Tải về
Số 1091/QĐ-UBND 19/05/2020 V/v thành lập Ban chỉ đạo và bộ phận thường trực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Quỳ Châu năm 2020 Tải về
Số 496/KH-UBND 14/05/2020 KH tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động huyện Quỳ Châu năm 2020 Tải về
Số 496/KH-UBND 13/05/2020 KH tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động huyện Quỳ Châu năm 2020 Tải về
Số 450/KH-UBND 08/05/2020 KH tổng kết thực hiện Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 Tải về
Số 466/KH-UBND 07/05/2020 KH Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2020 trên địa bàn huyện Quỳ Châu Tải về
Số 429/KH-UBND 04/05/2020 Thực hiện đề án “ Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 – 2016 đến năm 2021” trên địa bàn huyện Quỳ Châu Tải về