Loại văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
cơ cấu tổ chức
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 14/KH-UBND 07/01/2020 KH thực hiện cao điểm ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông trước tết Dương lịch, tết Nguyên đán và lễ Hội xuân năm 2020 trên địa bàn huyện Quỳ Châu Tải về
Số 36/KH-UBND 14/01/2020 KH thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 cảu Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác Phòng, chống và kiểm soát ma túy Tải về
Số 20/CĐ-UBND 14/01/2020 CĐ Về việc tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh tý năm 2020 Tải về
Số 07/KH-UBND 03/01/2020 KH thực hiện đảm bảo công tác chính sách người có công với cách mạng và công tác an sinh xã hội trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 Tải về
Số 02/CT-UBND 08/01/2020 CT về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân Canh tý năm 2020, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật Tải về
Số 29/QĐ-UBND 02/01/2020 V/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Quỳ Châu giai đoạn 2015-2020 Tải về
Số 22/KH-UBND 08/01/2020 KH tổ chức lễ phát động Tết trồng cây mừng Xuân Canh tý năm 2020, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật Tải về
Số 3404/QĐ-UBND 31/12/2019 V/v công nhận danh hiệu "Bản Văn hóa" năm 2019 cho các Bản thuộc xã Châu Bính Tải về
Số 3408/QĐ-UBND 31/12/2019 V/v công nhận danh hiệu "Bản Văn hóa" năm 2019 cho các Bản thuộc xã Diên Lãm Tải về
Số 3407/QĐ-UBND 31/12/2019 V/v công nhận danh hiệu "Bản Văn hóa" năm 2019 cho các Bản thuộc xã Châu Tải về
Số 3406/QĐ-UBND 31/12/2019 V/v công nhận danh hiệu "Bản Văn hóa" năm 2019 cho các Bản thuộc xã Châu Phong Tải về
Số 3405/QĐ-UBND 31/12/2019 V/v công nhận danh hiệu "Bản Văn hóa" năm 2019 cho các Bản thuộc xã Châu Thuận Tải về
Số 3403/QĐ-UBND 31/12/2019 V/v công nhận danh hiệu "Bản Văn hóa" năm 2019 cho các Bản thuộc xã Châu Tiến Tải về
Số 3399/QĐ-UBND 31/12/2019 V/v công nhận danh hiệu "Bản Văn hóa" năm 2019 cho các Bản thuộc xã Châu Hội Tải về
Số 3402/QĐ-UBND 31/12/2019 V/v công nhận danh hiệu "Bản Văn hóa" năm 2019 cho các Bản thuộc xã Châu Thắng Tải về
Số 3401/QĐ-UBND 31/12/2019 V/v công nhận danh hiệu "Bản Văn hóa" năm 2019 cho các Bản thuộc xã Châu Nga Tải về
Số 3400/QĐ-UBND 31/12/2019 V/v công nhận danh hiệu "Bản Văn hóa" năm 2019 cho các Bản thuộc xã Châu Bình Tải về
Số 3398/QĐ-UBND 31/12/2019 V/v công nhận danh hiệu "Bản Văn hóa" năm 2019 cho các Bản thuộc xã Châu Hạnh Tải về
Số 3397/QĐ-UBND 31/12/2019 V/v công nhận danh hiệu "Khối Văn hóa năm 2019 cho các Khối thuộc Thị trấn Tân Lạc Tải về
Số 29/QĐ-UBND 02/01/2020 V/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Quỳ Châu giai đoạn 2015-2020 Tải về