văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
cơ cấu tổ chức
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 520/QĐ-UBND 18/03/2019 QĐ V.v TL BCĐ triển khai thực hiện quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của TTCP trên địa bàn h.Quỳ Châu
Số 194/KH-UBND 12/03/2019 KH Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm cóc, giáo dục tại cộng đồng trên địa bàn h.Quỳ châu(2019-2025)
Số 193/KH-UBND 12/03/2019 KH Thực hiện đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn h.Quỳ châu (2019-2025)
Số 208/KH-UBND 14/03/2019 KH rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Quỳ Châu
Số 502/QĐ-UBND 14/03/2019 QĐ V/v kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Quỳ Châu.
Số 160/KH-UBND 06/03/2019 KH tổ chức ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân h.Quỳ Châu năm 2019
Soos436/QĐ-UBND 07/03/2019 QĐ V.v Kiện toàn Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện Quỳ Châu
Số 409/QĐ-UBND 14/02/2019 QĐ V.v TL Tiểu ban Giám khảo, tiểu ban trọng tài, tiểu ban phục vụ lễ hội Hang Bua năm 2019
Số 344/QĐ-UBND 25/01/2019 QĐ V.v TL tiểu ban tuyên truyền, lễ hội Hang Bua 2019
Số 343/QĐ-UBND 25/01/2019 QĐ V.v TL tiểu học ban An ninh-Trật tư lễ hội Hang Bua 2019
Số 342/QĐ-UBND 25/01/2019 QĐ V.v Thành lập tiểu học ban Lễ Tân-Hậu cần, lễ hội Hang Bua 2019
Số 197/QĐ-UBND 22/01/2019 QĐ V.v Thành lập tiểu ban y tế-vệ sinh môi trường lễ hội Hang Bua 2019
Số 184/QĐ-UBND 18/01/2019 Quyết định về việc thành lập BTC Lễ hội Hang Bua năm 2019
Số 41/KH-UBND 10/01/2019 KH Tổ chức lễ hội Hang Bua 2019
Số 321/QĐ-UBND 23/01/2019 Quyết định V.v Giao biên chế công chức trong các phòng, ban thuộc cơ quan HĐND-UBND huyện năm 2019
Số 42/KH-UBND 11/01/2019 KH thực hiện đảm bảo công tác chính sách người có công với cách mạng và công tác an sinh xã hội trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Số 36/CĐ-UBND 23/01/2019 CĐ về việc tăng cường phòng, chống vi phạm về pháp và cháy nổ dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu xuân kỷ hợi 2019.
Số 41/KH-UBND 10/01/2019 Kế hoạch Tổ chức Lễ hội Hang Bua năm 2019
Số 02/CT-UBND 17/01/2019 Chỉ thị về viêc tổ chức tết trồng cây xuân Kỷ hợi năm 2019, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật
Số 01/CT-UBND 16/01/2019 Chỉ thị v.v vệ sinh môi trường trước, trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi 2019
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>