văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
cơ cấu tổ chức
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 1796/QĐ-UBND 17/07/2018 V/v thành lập Hội đồng xét chọn danh hiệu Nghệ Nhân, thợ giỏi lĩnh vực Tiểu thủ công nghiệp - làng nghề lần thứ 2 năm 2018
Số 624/KH-UBND 02/07/2018 KH tập huấn về hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ
Số 586/KH-UBND 20/06/2018 KH triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Số 529/KH-UBND 05/06/2018 KH triển khai thực hiện Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/01/2018 của Ban thường vụ tỉnh ủy Nghệ an.
Số 542/KH-UBND 06/06/2018 Kh triển khai thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL quy định việc thu nhập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Quỳ Châu
Số 526/KH-UBND 04/06/2018 KH thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện Quỳ Châu" năm 2018
Số 527/KH-UBND 04/06/2018 KH thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về Phòng, chống tra tấn" trên địa bàn huy
Số 528/KH-UBND 04/06/2018 KH kiểm tra việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Quỳ Châu năm 2018
Số 589/QĐ-UBND 09/03/2018 Quyết định Phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Quỳ Châu năm 2018.
Số 487/KH-UBND 25/05/2018 KH kiểm tra thiết chế Văn hóa - Thể thao trên địa bàn huyện Quỳ Châu năm 2018
Số 467/KH-UBND 21/05/2018 Kế hoạch triển khai chữ ký số trên văn bản điện tử cho UBND cấp xã thuộc UBND huyện Quỳ Châu
Số 458/KH-UBND 17/05/2018 Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2018
Số 11-KH/ĐU 11/05/2018 Kế hoạch kiểm điểm 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ cơ quan HĐND-UBDN huyện.
Số 434/KH-UBND 15/05/2018 Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành" trên địa bàn huyện Quỳ Châu năm 2018
Số 429/KH-UBND 10/05/2018 Kế hoạch về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018
Số 399/KH-UBND 02/05/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ
Số 35-CT/HU 28/03/2018 Chương trình thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTWĐ Khóa XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xeepsbooj máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Số 380-TB/HU 04/05/2018 Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy tại phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2018
Số 98-KH/HU 04/05/2018 Kế hoạch tuyên truyền về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
Số 641-QĐi/HU 04/05/2018 Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>