văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
cơ cấu tổ chức
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 02/CT-UBND 17/01/2019 Chỉ thị về viêc tổ chức tết trồng cây xuân Kỷ hợi năm 2019, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật
Số 01/CT-UBND 16/01/2019 Chỉ thị v.v vệ sinh môi trường trước, trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi 2019
Số 161/QĐ-UBND 15/01/2019 Quyết định vv Kiện toàn BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc h.QC
Số 02/NQ-HĐND 21/01/2019 NQ về Nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh 2019
Số 05/NQ-HĐND 22/01/2019 NQ về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu
Số 184/QĐ-UBND 18/01/2019 Quyết định về việc thành lập BTC Lễ hội Hang Bua năm 2019
Số 41/KH-UBND 10/01/2019 KH Tổ chức lễ hội Hang Bua 2019
Số 35/KH-UBND 08/01/2019 KH triển khai công tác đảm bảo về an toàn thực phẩm 2019 (ATTP)
Số 31/KH-UBND 07/01/2019 KH Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn hóa, thông tin mừng Đảng-Mừng xuân và lễ hội Hang Bua 2019
Số 767/BC-BCĐ 24/12/2018 Báo cáo Kết quả thực hiện "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2018 nhiệm vụ năm 2019
Số 20/KH-UBND 05/01/2019 KH Tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo" kỷ hợi 2019
Số 50/QĐ-UBND 05/01/2019 Quyết định V.v TL BTC thực hiện chương rình "Tết vì người nghèo" Kỷ hợp 2019
Số 44/QĐ-UBND 03/01/2019 Quyết định vv Phân chia cụm, khối thi đua; cử cụm trưởng, cụm phó; khối tưởng, khối phó và phân công các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện 2019
Số 45/QĐ-UBND 04/01/2019 QĐ về việc thành lập BTC, Ban cố vấn tổ chức chương trình sân chơi truyền hình"Quê mình xứ nghệ" H.Quỳ Châu 2019
Số 14/KH-UBND 04/01/2019 KH Triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy
Số 42/QĐ-UBND 03/01/2019 Quyết định về việc Ban hành kế hoạch CCHC Nhà nước h.Quỳ Châu năm 2019
Số 3530/QĐ-UBND 21/12/2018 V.v Kiện toàn BCĐ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở h.Quỳ Châu
Số 1100/KH-UBND 07/12/2018 KH Tổ chức các hoạt động chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi 2019
Số 88/BC-ĐGS 12/12/2018 BC Kết quả giám sát công tác QLNN về các hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện Quỳ Châu
Số 1060/KH-UBND 22/11/2018 KH thông tin tuyên truyền về thành tựu đảm bảo quyền con người nhân kỷ niệm 70 năm ngày nhân quyền thế giới (10/12/1948-10/12/2018)
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>