văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
cơ cấu tổ chức
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 04/2017/NQ-HĐND 29/01/2018 Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Quỳ Châu
Số 07/NQ-HĐND 29/01/2018 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 06/NQ-HĐND 29/01/2018 Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Quỳ Châu năm 2018
Số 05/NQ-HĐND 29/01/2018 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018
Số 04/NQ-HĐND 29/01/2018 Nghị quyết về chương trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Quỳ Châu năm 2018
Số 03/NQ-HĐND 29/01/2018 Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2018
Số 03/2017/NQ-HĐND 29/01/2018 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội và Quốc phòng An ninh năm 2018
Số 104/QĐ-UBND 03/01/2018 Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước huyện Quỳ Châu năm 2018
Số 37/KH-UBND 10/01/2018 KH tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Văn hóa - Thông tin - Thể thao, mừng Đảng - Mừng Xuân.
Số 131/QĐ-UBND 10/01/2018 Quyết định về việc thành lập Câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc Thái huyện Quỳ Châu.
Số 35/KH-UBND 10/01/2018 Kế hoạch triển khai xây dựng cửa hàng giới thiệu quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm tiêu biểu và nông sản sạch huyện Quỳ Châu năm 2017
Số 42/KH-UBND 12/01/2018 Kế hoạch triển khai chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Số 129/QĐ-UBND 10/01/2018 Quyết định thành lập Ban tổ chức thực hiện Chương trình "Tết vì người nghèo - Mậu Tuất năm 2018"
Số 54/KH-UBND 16/01/2018 Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
Số 36/KH-UBND 10/01/2018 Kế hoạch tổ chức Chương trình "Tết vì người nghèo - Mậu Tuất năm 2018"
Số 03/2017/NQ-HĐND 29/12/2017 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2018
Số 1075/KH-UBND 29/12/2017 Kế hoạch tổ chức Hội thi "Hát dân ca trong trường học" huyện Quỳ Châu năm 2018
Số 1053/KH-UBND 22/12/2017 Kế hoạch tham gia các hoạt động tại Đêm hội Sắc xuân miền Tây Nghệ An năm 2018
Số 877/TB-UBND 13/12/2017 TB Kết luận của PCT UBND huyện Lê Thanh Hà tại cuộc họp BCĐ Phong trào toàn dân năm 2017
Số 1031/KH-UBND 13/12/2017 Kế hoạch tổ chức các hoạt động Văn hóa - Thể thao chào đón năm mới, vui tết, mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018.
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>