Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
cơ cấu tổ chức
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa quỳ châu
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Thành tựu phát triển kinh tế Thành tựu phát triển kinh tế
 
Thành tựu phát triển kinh tế (25/05/2011 11:21 AM)

Thu nhập bình quân đầu người năm 2010; 8,6 triệu đồng.

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 16%, trong đó nông lâm nghiệp nhịp độ tăng bình quân 6,6%; công nghiệp xây dựng nhịp độ tăng bình quân 27,25%; thương mại dịch vụ nhịp độ bình quân 18,8%.

* Nông, lâm nghiệp::

- Nông nghiệp tăng trưởng khá. Đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây con, mùa vụ; đầu tư thâm canh tăng vụ, đưa các giống cây lúa lai, ngô lai và các giống có năng suất cao vào sản xuất nên năng suất các loại cây trồng tăng. Tổng sản lượng lương thực năm 2010 đạt 22.190 tấn. Bình quân lương thực đầu người 400 kg/năm

Đã hình thành các vùng nguyên liệu tập trung phục vụ các nhà máy chế biến. Tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế trang trại, đến nay đã có 222 trang trại đạt tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, góp phần giải quyết việc làm cho 648 lao động.

-  Chăn nuôi, thú y, công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được chú trọng nên tổng đàn phát triển tương đối ổn định. Tổng đàn trâu, bò 27940 con đàn lợn 25.000 con, đàn gia cầm 265.900 con 

- Công tác khuyến nông - khuyến ngư đã có nhiều cố gắng, góp phần thực hiện có hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện. Diện tích nuôi trông thuỷ sản được mở rộng, sản lượng khai thác thuỷ sản hàng năm tăng khá.

- Lâm nghiệp có bước tăng trưởng khá, công tác khoanh nuôi bảo vệ rừng được chú trọng, trồng mới 5.758,1ha rừng tập trung; 625.000 cây phân tán; khoanh nuôi, tu bổ 65.067ha, độ che phủ của rừng đạt 74%.

*  Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng:

- Giá trị sản xuất Công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 18,8%/năm, một số sản phẩm chiếm lĩnh được thị trường và tiêu thụ tốt như Gạch nung và đá xây dựng các loại.

- Tiểu thủ công nghiệp bước đầu đã có nhiều khởi sắc . Các cơ sở sản xuất Tiểu thủ Công nghiệp, ngành nghề truyền thống đã có chiều hướng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Xây dựng và được công nhận 2 làng nghề (Dệt thổ cẩm ở Hoa Tiến và hương trầm ở Khối 2 thị trấn Quỳ Châu), 3 làng có nghề: Khối 1, khối 3 thị trấn Quỳ Châu và bản Hạnh Khai xã Châu Hạnh.

- Cơ sở hạ tầng được đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng như giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt và hệ thống trường, trạm: Đến nay 8/12 xã có điện lưới Quốc gia; 12/12 xã có điện thoại; Các tuyến đường theo mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khoá XXIII đã hoàn thành, 12/12 xã ô tô vào tận trung tâm xã và bản, 12/12 xã có trụ sở làm việc, hệ thống trường trạm cơ bản được kiên cố hoá. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội gần 450 tỷ đồng.

* Tài chính, thương mại, dịch vụ:

- Thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Tỉnh, HĐND giao bình quân 20%/năm. Chi ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu kế hoạch, đáp ứng yêu cầu chi thường xuyên của các đơn vị.

- Hoạt động ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng chính sách và kho bạc nhà nước cơ bản đáp ứng nhu cầu cho vay vốn phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

- Thương mại dịch vụ: Cung ứng kịp thời vật tư, hàng hoá đảm bảo các yêu cầu thiết yếu cho sản xuất, đời sống nhân dân, sản phẩm hàng hoá đa dạng, phong phú, ngành nghề dịch vụ được khuyến khích phát triển. Chợ thị trấn, các thị tứ và chợ nông thôn đã được đầu tư xây dựng và nâng cấp, từng bước đáp ứng cho việc giao lưu trao đổi hàng hoá, nông sản thực phẩm của nhân dân. Tổng doanh thu ngành thương mại, dịch vụ (GCĐ 94) năm 2010 đạt 150 tỷ đồng

(Nguồn:Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIII)


 |  Đầu trang
 
 
 
 
thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu