Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
cơ cấu tổ chức
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa quỳ châu
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Quỳ Châu: Tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2018. Quỳ Châu: Tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2018.
 
Quỳ Châu: Tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2018. (10/01/2019 12:40 PM)

Sáng 10/01/2019, UBND huyện Quỳ Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng, công tác cải cách hành chính năm 2018; Triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có đồng chí Lang Văn Xuân - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức HU, Đại diện lãnh đạo các Ban đảng, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Ngô Đức Thuận - Phó bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lương Thị Mai - HUV, Trưởng phòng Nội vụ đồng chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị


Đồng chí Lương Thị Mai - HUV, Trưởng phòng Nội vụ báo cáo tổng kết công tác 

Thi đua Khen thưởng năm 2018


Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh  tế - xã hội huyện Quỳ Châu giai đoạn 2016-2020, tình hình phát triển kinh tế xã hội có nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND-UBND huyện, sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế xã hội của huyện đã đạt được những kết quả khả quan. Trong năm 2018, đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động gắn với những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Các cuộc vận động, phong trào thi đua như: Phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính, phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua trong Ngành GD&ĐT, phong trào thi đua của MTTQ và các đoàn thể, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… đã được tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong toàn huyện tích cực hưởng ứng. Qua các phong trào thi đua, nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được nhân rộng, lập thành tích xuất sắc trên từng lĩnh vực, góp phần tích cực vào việc xây dựng chính quyền, cơ sở vững mạnh nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương.

Năm 2018, kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng khá đạt 11,3%, tổng giá trị sản xuất đạt 2.007.490 triệu đồng, đạt 105,1% kế hoạch, tăng 114,3% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giá trị công nghiệp - xây dựng đạt 222.921 triệu đồng, thương mại - dịch vụ đạt: 383.119 triệu đồng; nông lâm ngư nghiệp đạt: 339.291 triệu đồng. Công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt: 25.300 triệu đồng. Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các vấn đề y tế, giáo dục; đẩy mạnh các phong trào, hoạt động văn hóa, xã hội; phát huy vai trò toàn dân trong đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 14 bản đạt tiêu chí NTM, 01 xã đạt chuẩn NTM; duy trì, giữ vững ổn định tình hình an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện.


Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2019


Đối với công tác cải cách hành chính, UBND huyện đã  xây dựng kế hoạch và có các văn bản chỉ đạo, các cơ quan đã tích cực triển khai thực hiện công tác CCHC và công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và đạt được những kết quả nhất định: Công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC được tiến hành thường xuyên, trong năm 2018 đã tiến hành được 24 lượt, kết quả cho thấy: Việc chấp hành giờ giấc làm việc của CBCC đã có nhiều chuyển biến tốt, công tác tự kiểm tra được thực hiện thường xuyên, các đơn vị đã công khai lịch làm việc hàng ngày của CBCC tại trụ sở của đơn vị. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa cấp huyện và các xã, thị trấn đã được bố trí và đã đi vào hoạt động, việc giải quyết TTHC của công dân và tổ chức đã có chuyển biến, nhận thức của cán bộ công chức những người trực tiếp tham mưu giải quyết TTHC đã được nâng lên và trách nhiệm hơn trong quá trình giải quyết công việc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC và công tác chuyên môn đã được các cơ quan đơn vị, các phòng ban chuyên môn UBND huyện, UBND các xã thị trấn thực hiện có hiệu quả. Triển khai ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý và điều hành công  việc VNPT-IOFFICE, duy trì hoat động hệ thống thư điện tử công vụ của huyện. Cung cấp các dịch vụ hành chính công trên Cổng thông tin điện tử huyện phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.


Đồng chí Ngô Đức Thuận - PBT, Chủ tịch UBND huyện phát  biểu kết luận hội nghị


Phát biểu tại hội nghị và phát động phong trào thi đua, giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, đồng chí Ngô Đức Thuận, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ và nhân dân huyện nhà trong việc thực hiện các phong trào thi đua năm 2018. Đồng thời đề nghị  năm 2019, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra trong kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.


Đồng chí Ngô Đức Thuận - PBT, Chủ tịch UBND huyện trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho UBKT Huyện ủy và xã Châu Phong


Đồng chí Lang Văn Xuân - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức HU trao danh hiệu 

"Tập thể lao động xuất sắc" cho các tập thểĐồng chí Thái Thị Thanh Vân - UVBTV, Trưởng BTGHU trao Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân


Đồng chí Vi Văn Tiến - HUV, PCT HĐND huyện trao Giấy khen của Chủ  tịch UBND huyện cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tiêu biểu


Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Thi đua - Khen thưởng  tỉnh, Hội đồng TĐKT huyện đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Nhân dân và Cán bộ xã Châu Phong; trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 9 tập thể và 11 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 11 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  công tác tiêu biểu năm 2018./.


Hùng Sơn - Phòng VH&TT.

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu