Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
cơ cấu tổ chức
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa quỳ châu
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Quỳ Châu: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Quỳ Châu: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
 
Quỳ Châu: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (27/03/2021 12:13 PM)

Sáng ngày 27-28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đại hội XIII của Đảng. Tại điểm cầu huyện Quỳ Châu có đồng chí Lô Thanh Luận – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị, cùng dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hoài – Chủ tịch UBND huyện.


Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị  truyền đạt các báo cáo chuyên đề, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia...Các đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt 

Nghị quyết đại hội XIII của Đảng


Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết./.

Hà Thảo - Trung tâm VHTT-TT Quỳ Châu
 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu