Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
cơ cấu tổ chức
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa quỳ châu
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân hơn 49 tỷ đồng cho hộ nghèo và đối tượng chính sách Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân hơn 49 tỷ đồng cho hộ nghèo và đối tượng chính sách
 
Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân hơn 49 tỷ đồng cho hộ nghèo và đối tượng chính sách (14/06/2018 03:22 PM)

Nhờ triển khai kịp thời các chương trình tín dụng chính sách, đồng thời có các giải pháp linh hoạt hiệu quả trong việc huy động nguồn vốn ưu đãi về với địa bàn nhằm đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn toàn huyện.

Đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện có doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm ước đạt 49,2 tỷ đồng  đưa tổng dư nợ toàn huyện đạt 291,3 tỷ đồng, tăng 24,5 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng so với đầu năm đạt 8,9 %, thông qua 4 tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác gồm: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên, 241 tổ tiết kiệm và vay vốn, 16 chương trình đang triển khai thực hiện, tăng 1 chương trình so với đầu năm. Chất lượng tín dụng từng bước được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn toàn huyện chỉ chiếm 0,08%, công tác kiểm tra được tăng cường và chú trọng, hoạt động giao dịch tại xã được duy trì thường xuyên, công tác huy động nguồn vốn trên địa bàn đạt khá.


Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho bà, con nhân dân trên địa bàn tại điểm giao dịch tại xã


Nguồn vốn tín dụng ưu đãi trong 6 tháng đầu năm 2018 đã giúp cho hơn 1.600 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, trong đó có gần 600 lượt hộ nghèo, 320 lượt hộ cận nghèo, 50 lượt hộ thoát nghèo, 230 lượt hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn vay vốn, giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động tại địa phương, xây dựng trên 350 công trình nước sạch & vệ sinh môi trường, xây dựng và sữa chữa 132 nhà ở cho hộ nghèo. Ngoài ra nguồn vốn còn tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời giúp cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

           Trong 6 tháng cuối năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh tế xã hội của huyện, tranh thủ sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác để tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, khai thác tối đa mọi nguồn vốn tín dụng ưu đãi về với địa bàn, đặc biệt là nguồn vốn bổ sung từ ngân sách huyện, xã năm 2108, duy trì nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại xã, chất lượng tín dụng, làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, chú trọng công tác kiểm tra giám sát nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn để góp phần tích cực vào thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Đặng Hoài Nam

(Ngân hàng Chính sách xã hội huyện)

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu