Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
cơ cấu tổ chức
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa quỳ châu
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quỳ Châu: Tổ chức hội nghị giao ban công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm 2018. Quỳ Châu: Tổ chức hội nghị giao ban công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm 2018.
 
Quỳ Châu: Tổ chức hội nghị giao ban công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm 2018. (12/07/2018 07:40 AM)

Sáng ngày 11/7/2018, Ban Tuyên giáo huyện ủy Quỳ Châu tổ chức hội nghị giao ban công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự, chủ trì hội nghị có đồng chí Thái Thị Thanh Vân - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; đồng chí Lê Thanh Hà - HUV, PCT UBND huyện; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Lãnh đạo chuyên viên Ban Tuyên giáo huyện ủy; Thủ trưởng các phòng, đơn vị ngành trong khối khoa giáo; đại diện lãnh đạo Phòng LĐ TBXH, BHXH huyện; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.


Toàn cảnh hội nghị


Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị thuộc khối Khoa giáo đã luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Các lĩnh vực trong công tác khoa giáo được chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên, tính đến nay toàn huyện đã có 32/37 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 86,5%, 20/37 trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Trong lĩnh vực y tế, đã làm tốt công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh, phối hợp kiểm tra tại 19 cơ sở hành nghề Y, dược tư nhân, xử lý và đình chỉ 3 cơ sở vi phạm, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 07 cơ sở dịch vụ ăn uống. Cùng với đó, công tác gia đình có nhiều hoạt động thiết thực; công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm; công tác thể dục thể thao có nhiều chuyển biến và phát triển; công tác khuyến học, khuyến tài có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đẩy mạnh phong trào gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập; Lĩnh vực khoa học và công nghệ được các cấp, các ngành quan tâm và tập trung triển khai nhiều giải pháp thiết thực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; Công tác quản lý về tài nguyên môi trường được tăng cường, ý thức, trách nhiệm của nhân dân được nâng lên; Các vấn đề an sinh xã hội được quan tâm....


Đồng chí Lê Thanh Hà - PCT UBND huyện phát biểu tại hội nghị


Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để trao đổi, thảo luận, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt các lĩnh vực trong công tác khoa giáo tại địa phương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Thái Thị Thanh Vân - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018. Các ngành trong khối, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong nội bộ đảng và quần chúng nhân dân; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, dân số, KHHGĐ, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh; tổ chức sơ tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo; tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại và những vấn đề dư luận đang quan tâm. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu các ngành trong khối Khoa giáo chủ động rà soát nội dung với từng nhiệm vụ cụ thể của ngành, có kế hoạch từng tháng triển khai đạt kết quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan đơn vị./.


Trần Việt Đức - TP VH&TT.

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu