Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
cơ cấu tổ chức
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa quỳ châu
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiệp thương lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 Hiệp thương lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
 
Hiệp thương lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (08/02/2021 09:44 AM)

Sáng ngày 8/2, UBMTTQ huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vương Quang Minh – Bí thư Huyện ủy.


Toàn cảnh hội nghị.


100% đại biểu có mặt tại hội nghị đã biểu quyết nhất trí với dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó tổng số đại biểu HĐND huyện được bầu là 32 đại biểu, số lượng người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện là 80 đến 96 người.. Trong đó, trong đó tái cử nhiệm kỳ trước là 31,25%, số lượng nữ chiếm 34,38%, đại biểu ngoài đảng chiếm 9%, trẻ chiếm 13%, đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 59,4%.


Đồng chí Vương Quang Minh -Bí thư Huyện ủy phát biểu chị đạo hội nghị.


Tham dự và phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Vương Quang Minh – Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: “Việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND huyện là khâu đầu tiên rất quan trọng trong các bước của quy trình hiệp thương để lập ra danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Từ đó, đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu, thành phần đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện”.

Bé Vinh

Trung tâm VHTT&TT Quỳ Châu


 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu