Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
cơ cấu tổ chức
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa quỳ châu
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Quỳ Châu trao tiền hơn 3,3 tỷ đồng hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 cho người dân Quỳ Châu trao tiền hơn 3,3 tỷ đồng hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 cho người dân
 
Quỳ Châu trao tiền hơn 3,3 tỷ đồng hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 cho người dân (20/05/2020 02:21 PM)

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi rà soát các đối tượng được hưởng tiền hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 của Trung ương, tỉnh. Ngày 19, 20 Quỳ Châu đã thực hiện chi trả tiền hỗ trợ đến tận tay người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…qua các điểm Bưu chính xã thuộc Bưu điện huyện.


Bưu điện huyện Quỳ Châu đã hoàn thành việc rút kinh phí chi trả hỗ trợ cho các đối tượng gồm: Người có công: 367 đối tượng


Trước đó thực hiện Công văn số 2916/UBND-VX ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. UBND huyện QuỳChâu đã chỉ đạo, triển khai ban hành các văn bản hướng dẫn UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng đủ điều kiện hưởng các chính sách theo Nghị Quyết 42/NQ-CP, Quyêt định số 15/2020/QĐ-TTg, như: Kế hoạch 472/KH-UBND ngày 07/5/2020 về việc triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

Theo đó Huyện Quỳ Châu Tính đến 16h, ngày 19/5/2020, Bưu điện huyện Quỳ Châu đã hoàn thành việc rút kinh phí chi trả hỗ trợ cho các đối tượng gồm: Người có công: 367 đối tượng, kinh phí 550.500.000 đồng; Trong đó, kinh phí cấp từ nguồn trung ương 395.480.000 đồng; nguồn huyện 155.020.000 đồng. Đối tượng BTXH: 1.889 đối tượng, kinh phí 2.824.000.000 đồng. Trong đó: kinh phí từ nguồn huyện 2.824.000.000 đồng được chi trả hết ngày 20/5/2020;


Đối tượng Bảo trợ xã hội: 1.889 đối tượng


Còn đối tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1520/QĐ-UBND, ngày 18/5/2020 về việc giải quyết kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 (đợt 3). Hiện nay, UBND huyện Quỳ Châu đang triển khai phương án phân khai kinh phí về các xã/thị trấn để chi trả cho đối tượng kịp thời.

Đối với Lao động làm việc có hợp đồng và không có hợp đồng. UBND huyện hiện đã hướng dẫn UBND các xã, doanh nghiệp lập danh sách theo Kế hoạch số 472/KH-UBND ngày 07/5/2020 của UBND huyện đủ điều kiện hỗ trợ lập hồ sơ, danh sách trình UBND huyện thẩm định.

Kế Kiên

 

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu