Số/Ký hiệu: Số 08-HD/BTGHU
Ngày ban hành: 07/12/2016
Người ký: Thái Thị Thanh Vân
Trích yếu: Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 06-KH/HU của Ban Thường vụ huyện ủy Quỳ Châu
Nội dung:

Tài liệu đính kèm