Số/Ký hiệu: Số 06-CT/HU
Ngày ban hành: 02/11/2016
Người ký: Lang Văn Chiến
Trích yếu: Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017 và những tiếp theo
Nội dung:

Tài liệu đính kèm