Số/Ký hiệu: Số 66-KH/HU
Ngày ban hành: 05/06/2017
Người ký: Lang Quốc Dũng
Trích yếu: KH tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/72017)
Nội dung:

Tài liệu đính kèm