Số/Ký hiệu: Số 01-KH/BTC
Ngày ban hành: 12/05/2017
Người ký: Thái Thị Thanh Vân
Trích yếu: KH tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện QUỳ Châu 70 năm xây dựng và phát triển" (5/7/1947-5/7-2017)
Nội dung:

Tài liệu đính kèm